7a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Tolosa
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de la contaminació atmosférica

 

Respira és el nom del projecte guanyador en la categoria d'Atmósfera. Amb la finalitat de millorar de la qualitat de l'aire, aquesta iniciativa ha implicat una intensa activitat en diferents camps d'actuació. Els seus principals fronts de treball són: la disminució de les emissions pel trànsit rodat, el canvi en les maneres de mobilitat dins del propi municipi, l'impuls de la utilització del transport públic, la millora de la xarxa per als vianants i la xarxa ciclista municipal, l'increment de l'eficiència energètica dels edificis municipals, l'actuació municipal en la lluita contra el canvi climàtic i la creació de zones arborades com a claveguerons de CO2.