4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Torrent (Valencia)
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES MUNICIPALS BASADES EN ELS MODELS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I PEL GRAN VALOR QUE ES DONA A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El Fòrum Torrent 21, promogut per canalitzar la participació en les decisions de l'ajuntament, aplega a ciutadans i entitats del municipi que donan suport activament a l'implantació de la Agenda 21 Local. Entre les diferents actuacions cal destacar:

-  Elaboració de set ordenançes locals per a la protecció del medi ambient urbà. 
-   Pla municipal d'emergències en temps de sequera. 
-   Pla de control de abocaments.
-  Construcció d'una central de recollida neumàtica de residus. 
- Xarxa de punts nets i construcció d'un ecoparc. 
-  En energia i movilitat han promogut bonificacions fiscals en impostos de caràcter local per a edificis. 

Disposen de gran cantitat d'indicadors de les actuacions realitzades, el que permet comparar la seva evolució en el temps.