2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Torrevieja (Alicante)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
ORDENANÇA MUNICIPAL QUE REGULA L'ESTALVI D'AIGUA DE FORMA INTEGRAL
S'ha valorat especialment l'esforç per abordar el procès d'integració del cicle de l'aigua en totes les actuacions del consistori, especialment en aquells àmbits que permeten la reutilització de l'aigua per al seu màxim i millor aprofitament, dotant-se d'un tratament terciari en la depuració de les aigues residuals, que s'aprofita per regs agrícoles i de les zones verdes del municipi.