10a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Rivas Vaciamadrid
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 
L'objectiu de l'Ajuntament ha estat desenvolupar una consciència ambiental a partir del desenvolupament d'accions en diferents àmbits i que ha generat un important canvi en el desenvolupament de la vida de la ciutat i la qualitat de vida dels seus ciutadans.

El Sr Jesús Massa Díaz, alcalde de Rivas Vaciamadrid, ha recollit el premi Ciutat més Sostenible en la seva globalitat i ha pronunciat un discurs en què ha destacat l'aposta del seu municipi per la protecció del medi ambient i la sostenibilitat.
.