8a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Premi a la ciutat més sostenible en la gestió energètica

 
Totes les actuacions ambientals del municipi s'emmarquen dins de: Rivas Ecópolis, línia d'acció estratègica de caràcter transversal en què el protagonisme estarà repartit entre l'Ajuntament, la participació de la ciutadania i els agents socials. És una estratègia de transformació real de la ciutat i dels comportaments dels seus ciutadans i empreses, de les xifres de consum energètic i d'aigua, de l'augment d'usuaris de transport públic, de la compensació d'emissions, de l'augment d'espais verds, etc .

Rivas Ecópolis s'articula al voltant de quatre eixos principals d'actuació un dels quals és l'Agència de l'energia. És el centre de les actuacions lligades a la transformació de la ciutat per fer-la sostenible i la forma de treball és al voltant de Plans d'Actuació. Un d'ells és el Pla Rivas Solar, l'objectiu és estendre la generació d'energia solar fotovoltaica i tèrmica per tot el municipi.

Aquest Pla ofereix un assessorament complet als ciutadans en l'adopció de diferents sistemes d'energies renovables a casa seva. S'ha realitzat una àmplia difusió de les alternatives existents i de les possibilitats reals de disposar de panells solars (fotovoltaics i especialment tèrmics) en els habitatges del municipi. Al mateix temps es facilita tot tipus d'informació que va des de la inversió inicial fins a la comercialització de l'energia generada i si cal també el finançament per poder entrar al món de la sostenibilitat energètica.