11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Vic
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 
Pel Pla de prevenció de residus municipals que es va aprovar al març de 2011 i, que consta d'una diagnosi de la generació i gestió dels residus municipals i finalment un conjunt de 42 accions entre les que es troba la realització d'una completa base de dades amb tots els establiments de la ciutat que es dediquin a la reparació o arranjaments en general de qualsevol material, electrodomèstic, buscant la reducció de la generació de residus.