Jurat

Una vegada llegides totes les candidatures pel Jurat Tècnic se seleccionen tres projectes en cada categoria que han de ser avaluats posteriorment pel Jurat Calificador, amb potestat per emetre el guanyador definitiu sobre cada categoria. El Jurat es reserva la possibilitat de sol·licitar informació complementària o realitzar verificacions sobre el projecte presentat.

La decisió d'aquest jurat serà inapel·lable i es farà pública en l'acte de lliurament dels premis.

JURAT TÈCNIC: Acecma, Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Fundació Fòrum Ambiental.

JURAT QUALIFICADOR: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Junta de Andalucía, Gobierno de Canarias, Ajuntament de Madrid, Ajuntament de Barcelona, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ajuntament guanyador a la categoría de "Ciutat Sostenible" de l'edició anterior, Fundació Fòrum Ambiental (en qualitat de secretari).

Amb la col·laboració de

© 2016 FUNDACIO FORUM AMBIENTAL