Presentació

L'any 2002 la Fundació Fòrum Ambiental, amb el suport de Fira de Barcelona, va crear els Premis Ciutat Sostenible com a reconeixement a l'esforç dels municipis en el desenvolupament sostenible.

Aquests premis de periodicitat anual s'otorgan a aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l’Estat Espanyol en els que s’hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en un periode de 2 anys de duració, i que presentin evidències de l’existència d’un compromís polític amb el desenvolupament sostenible.

fundació fòrum ambiental
Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya
Fira de Barcelona - Palau de la Metal·lúrgia 08004 Barcelona
tel. 93 233 23 09 - fax 93 233 24 96 

Amb la col·laboració de

© 2016 FUNDACIO FORUM AMBIENTAL